Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp

2. Samenwerkingsrelatie opbouwen met ouders en jeugdige

Participatie van jeugdigen

Elke jeugdige heeft het recht om zijn mening te geven. Wettelijk is vastgelegd dat jongeren vanaf twaalf jaar mogen meebeslissen en toestemming moeten geven voor de behandeling die ze moeten ondergaan. Maar ook jongere kinderen kunnen al goed meedenken over belangrijke zaken die hen aangaan. Rekening houdend met hun leeftijd kunnen professionals al met kinderen vanaf ca. zes jaar in gesprek over hulp die in het gezin nodig is. Aan de mening van zulke jonge kinderen wordt een passend gewicht toegekend. Daarnaast is wettelijk vastgelegd dat ouders verplicht zijn om de ontwikkeling en het welzijn van hun kind te bevorderen. Daarmee ligt de verantwoordelijkheid om hulp in te schakelen bij ouders wanneer jeugdigen zich onvoldoende ontwikkelen.

Jeugdigen betrekken

Hoe groter de impact van de uitkomsten op het leven van de jeugdige, des te belangrijker het is dat jeugdigen zélf hun stem laten horen. Belangrijk is dat de jeugdprofessional aansluit bij wat de jeugdige kan, wil en wat in zijn belang is. Jeugdigen moeten kiezen of en hoe zij in het besluitvormingsproces betrokken willen zijn. Het is nodig dat professionals hierover met jeugdigen in gesprek gaan en hen goed informeren, zodat ze een weloverwogen keuze kunnen maken. Het is belangrijk om niet voor de jeugdige te beslissen wat het belangrijkste voor hem/haar is. Het is óók belangrijk de keuze om wel of geen gesprek aan te gaan bij de jeugdige te leggen en niet voor hem in te vullen wat hij wil. De professional moet daarom duidelijk maken wat hij voor de jeugdige kan betekenen, zodat de jeugdige zelf keuzes kan maken.

Met jeugdigen in gesprek

Het is belangrijk dat professionals jeugdigen de gelegenheid geven om te praten, maar dat jeugdigen zelf bepalen wat ze vertellen en hoe ze dat doen. Jeugdigen willen graag terugkoppeling krijgen, weten wat er met hun ideeën gebeurd is en op de hoogte gehouden worden. Zij willen liever goed geïnformeerd zijn, ook al kan dat betekenen dat ze daardoor te horen krijgen dat iets niet doorgaat. Jeugdigen willen daarbij merken dat professionals hun verhaal gehoord en begrepen hebben, ook als er vervolgens een ander besluit genomen is. Ze willen weten wat er met hun verhaal gedaan is, hoe dat meegewogen heeft. Dat vraagt van professionals dat ze uitleggen dat ze geluisterd hebben (waarbij ze samenvatten wat ze van de jeugdige gehoord hebben), maar toch besluiten dat … belangrijk is, omdat… . Het gaat er dus om een heldere terugkoppeling te geven aan de jeugdige. Oook moet een jongere de mogelijkheid krijgen om te klagen over een beslissing.

Jeugdigen willen ervaren dat professionals hun best voor hen doen. Verwachtingen managen is daarbij belangrijk. Professionals hebben de plicht om helder aan te geven wat ze wel en niet voor een jeugdige kunnen betekenen, terwijl ze tegelijkertijd laten merken dat ze hun best voor hem doen om samen de meest geschikte hulp te vinden.

Professionele expertise én ervaringsdeskundigheid
Deze richtlijn
Reageer!