Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp

Omgaan met diversiteit

Inleiding

Dit hoofdstuk geeft antwoord op de volgende uitgangsvraag:

Welke specifieke aandachtspunten zijn er bij het werken met cliënten met een migratie-afkomst en bij het werken met ouders en jeugdigen met een licht verstandelijke beperking?

Het omgaan met migrantengezinnen en met ouders of jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) vraagt extra aandacht in het beslissen over hulp. In dit hoofdstuk gaan we op deze aandachtspunten in. Allereerst is er aandacht voor migrantengezinnen. Daarbij geven we eerst algemene informatie over deze doelgroep.

Vervolgens schenken we aandacht aan de vraagverheldering, de probleem- en krachtenanalyse en het beslissen over hulp bij deze groep. Daarna komen ouders en jeugdigen met een LVB aan bod. Ook dan gaan we eerst in op kenmerken van deze doelgroep. Vervolgens komen de vraagverheldering, probleem- en krachtenanalyse en het beslissen over hulp bij deze groep aan bod.

Omgaan met migrantengezinnen
Inleiding
Reageer!