Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp

7. Omgaan met diversiteit

Inleiding

Samen beslissen met migrantengezinnen en met ouders of jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) vraagt soms extra aandacht. Dit hoofdstuk gaat op deze aandachtspunten in. Het geeft algemene informatie over het werken met migrantengezinnen en gezinnen met een LVB, maar gaat ook in op op aandachtspunten bij vraagverheldering, de probleem- en krachtenanalyse en het beslissen over hulp.

Migrantengezinnen
1. Inleiding
Reageer!