Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp

7. Omgaan met diversiteit

Aanbevelingen

Voor het omgaan met migrantengezinnen:

  • Wees je bewust van je eigen culturele bagage wanneer je te maken hebt met migrantengezinnen, en zorg dat je kennis hebt over de invloed van de migratiegeschiedenis, over mogelijke verschillen in opvattingen, over de opvoeding en ontwikkeling van jeugdigen, en over cultuurgebonden problemen (bijvoorbeeld eergerelateerd geweld). Zet een onafhankelijke tolk in (telefonisch of fysiek aanwezig) wanneer ouders of jeugdigen de Nederlandse taal onvoldoende

  • Wees je bewust van de mogelijkheden en beperkingen van diagnostische instrumenten bij ouders en jeugdigen met een

  • Wees je bewust van de mogelijke noodzaak interventies aan te passen voor migrantengezinnen en houd rekening met specifieke wensen van ouders en jeugdigen met migratieachtergrond ten aanzien van de

… Meer

Voor het omgaan met ouders en jeugdigen met een LVB:

  • Zorg dat je kennis hebt over signalen van een verstandelijke beperking en taxeer het begripsvermogen en informatieverwerkingsvermogen van ouders en jeugdige als je een vermoeden van beperkingen hierin hebt. Stem je handelen daar voortdurend op af. Indien verdere diagnostiek nodig is om een vermoeden van cognitieve beperking te toetsen, schakel dan zo mogelijk en zo nodig door naar een gespecialiseerde instantie. Kijk wat ouders zelf kunnen, waar ze hulp bij nodig hebben of wat er overgenomen moet worden. Op deze manier kun je hulp en ondersteuning bieden waar nodig, maar ook de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van de ouders versterken.

  • Wees je bewust van de invloed van een cognitieve beperking bij ouders op de opvoeding en ontwikkeling van jeugdigen.

  • Wees je bewust van de mogelijkheden en beperkingen van diagnostische instrumenten bij ouders en jeugdigen met een licht verstandelijke

  • Wees je bewust van de noodzaak interventies aan te passen aan de mogelijkheden, vaardigheden en beperkingen van ouders en jeugdigen met een licht verstandelijke beperking, bijvoorbeeld door extra oefenmogelijkheden te bieden, eenvoudige taal te gebruiken, en het sociale netwerk bij de hulpverlening te betrekken om de generalisatie van aangeleerde vaardigheden te bevorderen.

… Meer

Ouders en jeugdigen met een LVB
Reageer!