Residentiële jeugdhulp

1. Het pedagogisch leefklimaat

Werkklimaat

De manier waarop medewerkers hun werkomgeving waarnemen is van invloed op het leefklimaat op de groep. Een positief werkklimaat draagt bij aan een pedagogisch leefklimaat op de groep. Kenmerken van een positief werkklimaat zijn:

  • een hoge arbeidssatisfactie en een lage emotionele vermoeidheid onder medewerkers;

  • een open en flexibele arbeidscultuur;

  • een goede samenwerking in het team, een gedeelde visie en ondersteuning door het team;

  • ondersteuning en waardering van de leidinggevende voor medewerkers;

  • inspirerend leiderschap.

… Meer

Het belang van een goed werkklimaat wordt bevestigd door praktijkexperts. Het handelen van de pedagogisch medewerker op de groep bepaalt de wijze waarop de verschillende kenmerken van het leefklimaat worden vormgegeven. Om het pedagogisch leefklimaat op de groep te bevorderen is dan ook een goed werkklimaat belangrijk waarin pedagogisch medewerkers zich gewaardeerd voelen en ondersteuning krijgen aangeboden in de vorm van supervisie of intervisie, training en deskundigheidsbevordering. Zo is de uitvoering van de aanbevelingen in deze richtlijn niet vanzelfsprekend en kunnen de aanbevelingen soms schuren met de hectiek van de praktijk. Daarom is het nodig dat pedagogisch medewerkers worden ondersteund bij de uitvoering van de aanbevelingen en waardering krijgen voor wat al goed gaat.

Het team van medewerkers op een leefgroep lijkt een belangrijke rol te spelen bij de perceptie van het leefklimaat. Dit zou betekent dat in het team aanknopingspunten liggen voor het verbeteren van het leefklimaat.

Instrumenten om de kwaliteit van het leefklimaat in kaart te brengen
Overige kenmerken
Reageer!