Residentiële jeugdhulp

2. De veiligheid van de jeugdige

Samenwerking met ouders en jeugdigen

Zowel ouders als jeugdigen geven aan dat zij zelf een belangrijke rol kunnen spelen in het waarborgen van de veiligheid van jeugdigen. Door jeugdigen en ouders de ruimte te geven om mee te denken over veiligheid, worden zij mede verantwoordelijk hiervoor. Bevraag ouders bijvoorbeeld over de veiligheid van hun kinderen (soms vertellen jeugdigen hun ouders wat er op de groep gebeurt), of laat ouders meehelpen op de groep. Jeugdigen kunnen elkaar aanspreken op en zich inzetten voor de veiligheid van andere jeugdigen in de groep.

Aanbevelingen
Instrumenten
Reageer!