Residentiële jeugdhulp

2. De veiligheid van de jeugdige

Inleiding

Uit onderzoek komt naar voren dat uithuisgeplaatste jeugdigen kwetsbaarder zijn voor mishandeling en misbruik dan jeugdigen die bij hun eigen ouders wonen. Verschillende studies geven aanwijzingen dat uithuisgeplaatste jeugdigen (opnieuw) te maken kunnen krijgen met geweld en misbruik, zowel binnen als buiten de instelling.

Een belangrijke voorwaarde om jeugdigen veiligheid te kunnen bieden is de aanwezigheid van een pedagogisch leefklimaat zoals beschreven in hoofdstuk 1. Een leefklimaat waarin de jeugdige de pedagogisch medewerkers kan vertrouwen, waarin hij goede relaties met groepsgenoten onderhoudt en geen repressie aanwezig is, draagt bij aan de veiligheid van jeugdigen in de residentiële jeugdhulp en jeugdbescherming.

In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op de veiligheid van de jeugdige in de residentiële jeugdhulp en jeugdbescherming en er wordt nagegaan hoe voorkomen kan worden dat jeugdigen die in een residentiële voorziening wonen het slachtoffer worden van verbaal, fysiek of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Wat is veiligheid? Definitie, prevalentie en gevolgen
Inleiding
Reageer!