Netwerk Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Voor organisaties, instellingen of samenwerkingsverbanden die de invoer van richtlijnen zo goed mogelijk voor hun eigen professionals willen faciliteren is er het Netwerk Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming.

Wat gebeurt er in het Netwerk?

Je krijgt input vanuit de landelijke blik die wij op het ontwikkelen en invoeren van richtlijnen in de jeugdhulp en jeugdbescherming hebben. Wij beschikken over veel informatie uit de ontwikkeling en de proefinvoer die wij voor iedere richtlijn doorlopen. Daardoor zijn wij in staat om tips & trucs en do’s & don’ts met jullie te delen. Aan het netwerk nemen verschillende partijen deel die allemaal voor dezelfde taak staan. Je kunt dus van elkaar leren en geïnspireerd raken door andermans aanpakken of ideeën. Bekijk ook de infographic over het Netwerk.

Netwerkbijeenkomsten

Het Netwerk komt enkele malen per jaar bij elkaar.

Neem deel aan het Netwerk

Meer dan 75 organisaties zijn inmiddels aangesloten en er is plek voor meer! Meer weten? Bekijk dan onze flyer over het Netwerk Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Aanmelden? Mail naar info@richtlijnenjeugdhulp.nl.

Twee aanjagers per organisatie
Per organisatie zijn twee personen aangesloten: enthousiaste aanjagers. Dit zijn bijvoorbeeld gedragswetenschappers, medewerkers vanuit een afdeling P&O/Innovatie/Onderzoek of een vergelijkbare functie. De twee personen vormen de spil tussen het landelijke programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming en hun achterban: collega’s die met richtlijnen (gaan) werken.

Accreditatie

Deelname aan de netwerkbijeenkomsten is geaccrediteerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (3,5 registerpunten per bijeenkomst). Het accreditatieformulier wordt aan het einde van de netwerkdag uitgereikt bij inlevering van de badge.

Verslagen netwerkbijeenkomsten

2018

 • Weten en doen wat werkt - 13 december 2018

 • Leren van, over en met richtlijnen - 13 september 2018

  Het werken met richtlijnen is een continu proces van leren en reflecteren. Je doorloopt de fasen van implementeren steeds opnieuw en het werken met richtlijnen is nooit ‘af’. Uiteindelijk kun je immers steeds blijven kijken naar hoe de hulp aan gezinnen nóg beter kan. Dat betekent niet veronachtzamen van wat al goed gaat, maar juist de successen die er zijn vieren en meer doen van wat werkt! Tijdens de netwerkbijeenkomst van 13 september 2018 kreeg je handvatten om vanuit zo’n visie met richtlijnen aan de slag te gaan. Haske van Veenendaal gaf een workshop over jezelf leren veranderen, we ‘gluurden bij de buren’ in de workshop met collega-aanjagers, en vanuit het programma deelden we de laatst ontwikkelde kennis. Lees het verslag hier. In het verslag vind je de links naar de verschillende presentaties.

 • De plek van cliëntperspectief – 19 april 2018

  Samen met cliënten beslissen over de best passende hulp, daar streeft iedere professional in de jeugdhulp en jeugdbescherming naar. Maar in de praktijk is dit niet altijd eenvoudig. De 11e bijeenkomst van het Netwerk Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming stond daarom in het teken van het cliëntperspectief. Met ervaringen en adviezen van trouwe aanjagers, nieuwe professionals in het netwerk, en cliënten en cliëntvertegenwoordigers. Lees het verslag inclusief links voor meer informatie.

2017

 • Vraag maar ‘RAAK’! (Richtlijnen-Aan de slag-ADHD-Kindermishandeling) - 14 december 2017

  Op 14 december stond de bijeenkomst in het teken van vragen stellen én gezamenlijk de antwoorden vinden. Dit alles onder de noemer Vraag maar ‘RAAK’! (Richtlijnen-Aan de slag-ADHD-Kindermishandeling). Het verslag, de plenaire presentatie en alle vragen en antwoorden kun je tot je nemen via het verslag Vraag maar RAAK!.

 • Merkbaar en meetbaar - 7 september 2017

  Richtlijnen zijn bedoeld om professionals te ondersteunen in hun dagelijks werk. Om ervoor te zorgen dat zij, sámen met cliënten, op basis van wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringen van cliënten gaan voor de best passende zorg. We willen graag zichtbaar maken dat dit zo werkt. Maar hoe laten we dat zien? Wanneer is het merkbaar en meetbaar?  Bekijk het verslag en de presentatie hier. 

 • Gluren bij de buren - 13 april 2017

  Onder het motto ‘gluren bij de buren’ deelden zo’n 60 aanjagers ervaringen, dilemma’s en praktische tips.

  Het verslag van deze bijeenkomst vind je hier.

  En deze presentaties zijn gebruikt:

2016

 • De diepte in - 14 november 2016

  Tijdens deze bijeenkomst zochten we met elkaar de verdieping op. We zijn per werksoort dieper ingegaan op de stand van zaken bij de organisaties. En we zijn dieper ingegaan op drie richtlijnen: Samen met ouders en jeugdigen beslissen over passende hulp, Problematische gehechtheid en Multiprobleemgezinnen. Lees het verslag hier.

 • Professionele autonomie - 19 september 2016

  Na de opening van de dagvoorzitter kwam Rachèl van Hellemondt aan het woord, die in haar presentatie professionele autonomie vanuit de gezondheidszorg benaderde. Zij ging onder andere in op de invloed van professionele standaarden op de autonomie van zorgverleners.

  Na het plenaire gedeelte konden netwerkleden aan twee workshops deelnemen: ‘Richtlijnen: kompas of keurslijf?’ en ‘Vind de weg door het “woud” aan richtlijnen’.

  In de eerste workshop gingen de deelnemers in op het wel of niet afwijken van de richtlijnen. ‘Tegen de richting in gaan’ vraagt van de professional dat hij zijn professionele autonomie durft te benutten. Maar hoe ga je tegen de richting in zonder brokken te maken? Nicoline Jacobs nam deelnemers op interactieve wijze mee in deze materie. Door letterlijk met elkaar te oefenen en de kritische vragen te durven stellen, leerden de deelnemers om kritischer te reflecteren op hun eigen handelen, en ook collega’s hierin te stimuleren.

  In de tweede workshop gingen de deelnemers in op het gebruik van de richtlijnen. Hoe ga je om met de verschillende richtlijnen, met welke begin je en moet je ze echt allemaal kennen? Aan de hand van één casus gingen we met verschillende richtlijnen aan de slag. De deelnemers aan deze workshop waren zo enthousiast dat we achter de schermen bezig zijn deze workshop om te vormen, zodat je deze ook in je eigen organisatie kan verzorgen.

  Aan het einde van de bijeenkomst konden deelnemers ervoor kiezen zich te laten adviseren door experts uit het landelijke richtlijnenprogramma en experts op het gebied van professionele autonomie. Dit heeft belangrijke feedback opgeleverd op onderwerpen vanuit het landelijke programma, zoals scholing en nieuwe richtlijnonderwerpen.

 • Uitwisseling en inspiratie - 21 april 2016

  We kijken terug op wat er afgelopen maanden gebeurd is. En dat is veel! We staan er feestelijk bij stil. Twee jongerenversies – filmpjes over Richtlijn Pleegzorg en Richtlijn Residentiële jeugdhulp – gaan in première. Daarnaast weer volop ruimte voor uitwisseling van ervaringen. Bekijk het verslag hier.

2015

 • Planmatig implementeren - 4 november 2015

  Reinhard de Jong van NSPOH verzorgde een lezing over planmatig implementeren van richtlijnen. Aansluitend een interactieve werkvorm aan de hand van tips en tools voor een implementatieplan. Het verslag van de bijeenkomst lees je hier. En bekijk ook de videoregistratie:

 • Reflectieve praktijk en gedeelde besluitvorming - 3 september 2015

  Twee sprekers verzorgden ieder een inspiratiesessie. Eentje over de reflectieve praktijk en eentje over gedeelde besluitvorming. Daarna kon iedereen zelf aan de slag met deze thema’s of een bezoek brengen aan één van de stands op de minimarkt (beroepsverenigingen, scrummen voor dummies, deel en win, blader door de nieuwste richtlijnen).

  Bekijk hier de registratie van deze inspirerende middag:

   

 • Voorlichting en promotie - 28 april 2015

  In RASA te Utrecht woonden zo’n 100 vakmannen en vakvrouwen als vertegenwoordigers vanuit 55 organisaties de tweede netwerkbijeenkomst bij.
  Het verslag van de bijeenkomst vind je hier. Ook hebben we alle gestelde vragen en antwoorden voor je op een rij gezet, deze zijn hier na te lezen.

2014

 • Eerste landelijke netwerkbijeenkomst - 29 september 2014

  Bij deze eerste landelijke netwerkbijeenkomst waren bijna 100 mensen aanwezig: beleidsmedewerkers, gedragswetenschappers, onderzoekers, managers, bestuurders, jeugdzorgwerkers en cliënten. Een verslag kun je hier terugvinden. Deze bijeenkomst was heel erg gericht op het breed informeren over de ontwikkeling en de invoering van richtlijnen.

Reageer!