Problematische gehechtheid

Oorzaken en kenmerken

Herstellen van gedesorganiseerde gehechtheid

Ook in risicovolle omstandigheden, zoals bij arme gezinnen waarin sprake is (geweest) van mishandeling, blijken ouders te profiteren van interventies die gericht zijn op het vergroten van hun sensitiviteit. Zulke interventies kunnen van een onveilige gehechtheidsrelatie een veilige maken. Een Nederlandse studie bij adoptiegezinnen gaf hetzelfde hoopvolle beeld: het is mogelijk om door een interventie de sensitiviteit van adoptiemoeders te vergroten en zo het risico op gedesorganiseerde gehechtheid te verkleinen In het hoofdstuk Preventie en Interventie wordt nader ingegaan op beschikbare interventies.

Wil je hier op reageren of heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Aanbevelingen Oorzaken en kenmerken
Beïnvloedende factoren problematische gehechtheid
Reageer!