Ervaringsverhaal

Afbeelding

Leoni maakte van dichtbij een crisisplaatsing mee. Dit motiveerde haar om deel te nemen aan de Cliëntentafel.

Leoni Daalderop, deelnemer van de cliëntentafel

De belangen van de cliënt komen steeds beter tot uitdrukking in de richtlijn!

Op 27 juni 2013 hebben wij met een deel van de Cliëntentafel de Richtlijn Crisisplaatsing en de bijbehorende ‘Info voor Ouders’ besproken met de richtlijnontwikkelaar. Het valt mij op dat de kwaliteit van de richtlijnen nog steeds toeneemt: de belangen van de cliënt komen er steeds beter in tot uitdrukking!

Mijn motivatie om bij deze groep aan te sluiten was dat ik van dichtbij een crisisplaatsing (bij goede vrienden) heb meegemaakt. Ik zag dat er snel een beslissing genomen werd, waarbij ik mij afvroeg of die niet té snel gebeurde. Waren alle voors en tegens wel goed afgewogen? Door de maatregel nam het reeds beschadigde vertrouwen van de jeugdige in de hulpverlening, zoals ook beschreven in de richtlijn als risicofactor, nog verder toe.

Daarom is het goed dat er in deze richtlijn gekeken wordt naar de opvoedingscapaciteiten van de ouders (zowel biologische als pleegouders) en dat vervolgens ook gezocht wordt naar ambulante hulpverleningsmogelijkheden en een mogelijke inzet van het sociale netwerk. Voordat – in het uiterste geval – een jeugdige toch uit zijn sociale omgeving wordt weggehaald. En zelfs dan blijft de uithuisplaatsing bij voorkeur tijdelijk.

Het kind en zijn familie staat dus centraal in de richtlijn. Dat is een hele verbetering, en een geruststelling voor de cliënten, op wie deze richtlijn van toepassing is en die dit komen te lezen!

Ervaringsverhaal bij