Ervaringsverhaal

Afbeelding

Remy Meesters werkt bij Stichting Oosterpoort als MST-therapeut.

Remy Meesters, MST-therapeut

"In ieder team hebben wij een aandachtsfunctionaris - de Chef ADHD - aangesteld."

Wat is dat toch met ADHD, dat het zo gebagatelliseerd wordt? In de volksmond krijgt de afkorting ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’ een foute variant: ‘Alle Dagen Heel Druk’. Of voor de echte lolbroeken: ‘Altijd Druk, Heel Druk’. Zoiets gebeurt niet bij andere psychische stoornissen, vreemd toch? ADHD wordt onderschat! En daar heb ik me ook schuldig aan gemaakt.

In mijn werk als multisysteemtherapeut (MST) is de aangemelde cliënt altijd een jongere tussen de 12 en 18 jaar, met antisociaal gedrag. Bijvoorbeeld agressie, het niet accepteren van gezag, schoolproblemen, drugsgebruik en het plegen van delicten. In veel gevallen is een oppositioneel opstandige gedragsstoornis (‘Oppositional Defiant Disorder’, kortweg ODD) vastgesteld. Vaak gaat dit gepaard met ADHD. Terugkijkend op de jongeren die ik de afgelopen twee jaar in behandeling had was dat zelfs in meer dan de helft van de gevallen. In lang niet alle gevallen was ik me daar steeds bewust van.

De instructiebijeenkomst over de Richtlijn ADHD, heeft er voor gezorgd dat ik me realiseerde dat er ongelofelijk veel misverstanden over ADHD bestaan. De feiten laten weinig aan de verbeelding over: ADHD’ers lopen bijvoorbeeld meer risico op financiële problemen, verkeersongevallen en afglijden richting criminaliteit dan mensen zonder deze stoornis.

Ik heb de concept-richtlijn gelezen en er met collega’s over gesproken. We stelden in ieder team een aandachtsfunctionaris (ook wel: ‘Chef ADHD’) aan. Nu houden we elkaar scherp tijdens supervisie: weet je of de jeugdige zijn medicatie (goed) gebruikt? Hebben ouders psycho-educatie gehad? Hoe lang is dat geleden? Wat hebben ze ervan onthouden?

Een moeder met een ex-partner met ADHD, leerde ik om hem meer als ‘patiënt’ te gaan zien (evenals haar kind). Ouders in een vechtscheiding wees ik op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid om goede afspraken over medicatiecontrole te maken. Een aantal ouders kreeg tijdens de behandeling in de gaten dat ze hun kind structureel overvragen.

Kortom: de richtlijn kwam regelmatig goed van pas. ADHD onderschatten, daar zal ik mezelf niet snel meer op betrappen. Als iemand anders ADHD onderschat, heb ik de feiten scherp op mijn netvlies staan. Uiteindelijk helpen we mensen om beter afgestemd te zijn op hun kind of hun leerling. Op wat hij wel en niet kan. Die gebruiksaanwijzing samen met de ouders en de leerkracht schrijven, dat is een prachtige uitdaging!

Ervaringsverhaal bij