Ervaringsverhaal

Afbeelding

Brigitta Klooster is betrokken bij de proefinvoering van de Richtlijn Uithuisplaatsing en Richtlijn Crisisplaatsing.

Brigitta Klooster, gedragswetenschapper bij Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland

De werkkaarten en kernoordelen die in de richtlijn beschreven staan, maken inzichtelijk welke afwegingen en criteria van belang zijn.

Met veel enthousiasme begon ik eind vorig jaar met mijn twee teams jeugdbescherming aan de proefinvoering van de Richtlijnen Uithuisplaatsing en Crisisplaatsing.

Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en is het enthousiasme niet minder geworden. Ik vind het mooi om te zien dat de jeugdbeschermers de richtlijnen meenemen naar ons multidisciplinair overleg. Ondanks werkdrukte en hectiek, eerder regel dan uitzondering bij Jeugdbescherming, verdienen én krijgen de richtlijnen onze aandacht.

Nog mooier vind ik het om te zien dat jeugdbeschermers heel bewust, met behulp van bijvoorbeeld de werkkaarten, zich de vraag stellen of een uithuisplaatsing noodzakelijk is. Een dergelijk besluit werd natuurlijk voorheen nooit ‘zomaar’ genomen, maar de werkkaarten en de kernoordelen die in de richtlijn beschreven staan maken inzichtelijk welke afwegingen en criteria van belang zijn. Door de richtlijn te gebruiken wordt een besluit om wel of niet uit huis te plaatsen zuiver.

Ik zie ook waar het soms nog lastig is om de richtlijnen te volgen, bijvoorbeeld als het gaat om crisisplaatsingen. Er is dan weinig tijd vooraf om bij de richtlijn stil te staan. Bij het nabespreken van een spoeduithuisplaatsing pak ik de richtlijn Crisisplaatsing er dan toch bij, omdat dat ook heel nuttig is. Hier ligt voor mij en mijn teams een uitdaging voor de komende periode. Tijd kunnen we maken!

Het kind en zijn gezin staan binnen Bureau Jeugdzorg altijd centraal. Met het oog op de toekomst zal steeds meer nadruk komen te liggen op het netwerk om het kind heen. Wat kan het netwerk betekenen om bijvoorbeeld een uithuisplaatsing te voorkomen? Wat is er voor nodig dat het goed (genoeg) blijft gaan? De aandacht voor het sociale netwerk van gezinnen zie ik gelukkig ook in de richtlijnen terug.

Ervaringsverhaal bij