Ervaringsverhaal

Odette Nuijten

Odette Nuijten brengt samen met studenten van Avans Hogeschool de richtlijnen bij CJG-teams onder de aandacht.

Odette Nuijten, Opleidingsfunctionaris CJG Breda

We proberen de CJG'ers te prikkelen en nieuwsgierig te krijgen naar de richtlijnen

CJG Breda werkt samen met studenten van Avans Hogeschool om de richtlijnen bij teams onder de aandacht te brengen. Zo krijgen de CJG’ers op maat de richtlijnen voorgeschoteld, en hebben de studenten een leerzame minoropdracht.

‘Binnen CJG Breda (Centrum voor Jeugd en Gezin) houd ik me bezig met deskundigheidsbevordering. Daar horen voor mij ook de richtlijnen bij. Zij zijn een hulpmiddel voor de kwaliteit van ons werk. Ik wil dat de richtlijnen hier nog meer levend worden. Ik hoor soms mensen zeggen dat als zij het even niet weten, ze de richtlijnen erbij pakken en dan weer verder kunnen. Dat is natuurlijk fantastisch.’

Dicht bij de teams

‘Afgelopen jaar hadden we regionale werkgroepen, samen met de kleinere CJG’s in de omgeving. Die werkgroepen hebben vier richtlijnen doorgenomen en presentaties gegeven aan alle CJG’ers. Zo kwam de informatie in een handzame vorm naar de CJG-medewerkers toe. Maar we merkten ook dat CJG’ers gingen wachten op de presentatie. We misten een actievere rol. Daarom brengen we nu de richtlijnen dichter naar de CJG-teams, samen met studenten van Avans Hogeschool.’

Interactieve workshops

‘We hebben twee teams gevraagd welke richtlijnen zij willen behandelen. Het ene team koos voor de richtlijn Multiprobleemgezinnen, het andere voor Uithuisplaatsing. Aan de teams hebben we studenten gekoppeld, en die gaan als minoropdracht met de richtlijnen aan de slag. Wat zegt deze richtlijn nu? Bijvoorbeeld bij uithuisplaatsing: wat zegt de richtlijn over onze rol, in relatie tot Veilig Thuis en de andere partijen? Zo ligt het heel dicht bij het dagelijkse werk van de teams. Ik denk dat hoe dichter de vraag bij hun eigen casuïstiek ligt, hoe meer het hen aanspreekt. Dit kwartaal gaan de studenten met de teams aan de slag. In januari presenteren de studenten hun resultaten in interactieve workshops. Aan het einde van die workshops hebben de CJG’ers de richtlijn goed in beeld. Vervolgens kunnen wij die presentaties weer gebruiken voor de andere teams, en ook in de regio uitwisselen.’

Goede minoropdrachten

‘De teams zijn enthousiast, want het scheelt hen veel voorbereidingswerk om zo’n richtlijn door te ploegen. En we denken dat het voor de studenten ook heel leerzaam is om op deze manier de richtlijnen goed te leren kennen. Ook Avans is er blij mee, want zij zoeken altijd goede minoropdrachten. Voor ons is het ook een beetje spannend. Wat komt eruit? Lukt het de studenten om binnen een kwartaal dicht genoeg bij de teams te komen om een inhoudelijke presentatie te kunnen geven die goed aansluit? Als dat zo is, dan kan volgend jaar misschien een ander team met een nieuwe groep studenten aan de slag gaan.’

Nieuwsgierig maken

‘Als CJG hebben we gezegd dat we volgens de richtlijnen werken. Maar we willen de richtlijnen niet van bovenaf opleggen. Ik geloof erin dat als een richtlijn een keer goed in beeld is geweest, dat het daarna laagdrempeliger en makkelijker is om hem erbij te pakken. Maar de CJG’ers geven ook aan: 14 richtlijnen, met zoveel pagina’s, hoe krijgen we dat in ons systeem? Naast de richtlijnen werken we ook met een professioneel statuut, we hebben trainingen oplossingsgericht werken, we willen dat ze Sociale Netwerk Versterking meenemen in hun casuïstiek… Er zijn allerlei dingen waaraan ze moeten voldoen om hun werk goed te doen. Dus het is lastig om de intrinsieke motivatie te krijgen om de richtlijnen door te lezen. Ik denk dat niemand dat in zo’n drukke baan kan. Dus we willen het faciliteren, en we proberen om de CJG’ers te prikkelen en nieuwsgierig te krijgen naar de richtlijnen. Zo creëren we er tijd en aandacht voor.’