Ervaringsverhaal

Afbeelding

René, Jolanda en Geurt vertellen vanuit hun rol als projectleider over hun ervaring met de Cliëntentafel.

René, Jolanda en Geurt, Projectleiders van diverse richtlijnen

De cliëntentafel is van grote waarde bij de richtlijnontwikkeling in de jeugdhulp.

Tijdens het ontwikkelproces van een richtlijn schuift een ontwikkelaar aan bij de cliëntentafel. Deze werkgroep van (ouders van) jeugdhulpcliënten geeft feedback op (delen van) de richtlijn en de ‘Info voor Ouders’-versie, en beantwoordt vragen om de aanbevelingen voor professionals in de richtlijn ‘scherper’ te stellen. Op 16 mei 2013 werd een heel aantal richtlijnen voorgelegd.

René van Vianen (Nederlands Jeugdinstituut) legde als projectleider de ‘Info voor Ouders’-versie van de Richtlijn Uithuisplaatsing voor. Hij vond de bespreking zeer constructief: ‘Sommige deelnemers hebben ervaringen met uithuisplaatsen en wisten vanuit dat perspectief een zinvolle bijdrage te leveren aan de richtlijn. Want een richtlijn is mooi, maar wát als de richtlijn niet helemaal gevolgd wordt, hoe kan je dan als cliënt weer de regie nemen? Een reële discussie volgde in de cliëntentafel waarbij het ideaal van de richtlijn gezet werd tegenover de praktijk. De uitgangspunten in de richtlijn werden gedeeld: de versie voor ouders sloot aan bij cliënten.’

Jolanda Meeuwissen (Trimbos-instituut) is projectleider van de Richtlijn KOPP en de Richtlijn Stemmingsproblemen. Zij vroeg feedback op de concepten van de richtlijnen. ‘De cliëntentafel is van grote waarde bij de richtlijnontwikkeling in de jeugdhulp: het perspectief van jeugdigen en ouders wordt systematisch besproken en dit resulteert in concrete voorstellen voor verbetering van de richtlijnteksten.’

Ook Geurt van de Glind (Trimbos-instituut) is enthousiast over de bijdrage van de cliëntentafel aan de richtlijnontwikkeling in de jeugdhulp. Hij heeft de Richtlijn Middelengebruik aan de cliëntentafel voorgelegd en is van grondige feedback voorzien. Ook de Richtlijn ADHD is besproken: ‘Tijdens de ontwikkelfase van de richtlijn heb ik een aantal keren met de cliëntentafel over de richtlijn-in-wording gesproken. Dat houdt mij, als richtlijnontwikkelaar, bij de les. Ook het maken van de ‘Info voor Ouders’-versie van de richtlijn is in nauw overleg met de cliëntentafel gebeurd.’

Ervaringsverhaal bij