Terugblik: implementatiebijeenkomsten richtlijn Dyslexie

In september 2021 is de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie verschenen. Deze richtlijn bevat aanbevelingen voor het handelen van professionals in onderwijs en zorg die met de signalering, ondersteuning, diagnostiek en behandeling van (het vermoeden van) dyslexie te maken hebben. Op initiatief van de eigenaren van de richtlijn (NIP, NVO, LBRT en NKD) organiseerde het NJi in samenwerking met Dyslexie Centraal in november 2021 drie beroepsoverstijgende online bijeenkomsten voor professionals die in de praktijk met de richtlijn aan de slag (willen) gaan. In de bijeenkomsten is aandacht besteed aan de inhoud van de richtlijn, het invoeren van de richtlijn in de organisatie/het team en aan het (samen)werken met de richtlijn in de praktijk.

Deelnemers

De bijeenkomsten voorzagen in een grote behoefte: in totaal hebben 837 professionals deelgenomen. Onderstaande cirkeldiagram* geeft hun beroepsgroepen en onderwijsvormen weer:

* Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Waardering

Uit de evaluatie na afloop bleek dat de bijeenkomsten goed gewaardeerd werden. Volgens 80% van de deelnemers heeft de inhoud van de bijeenkomst bijgedragen aan het vergroten van kennis over de aanpak van dyslexie in jeugdhulp en onderwijs. En volgens 81% van de deelnemers heeft de bijeenkomst geholpen om de richtlijn Dyslexie een plek te geven in het werk.

Meer weten / vragen?

De partners die bij de richtlijn betrokken zijn, houden de vragen en reacties bij en gaan op basis hiervan na of bijstelling van de richtlijn gewenst is.

Reageer!