Richtlijn ‘Uithuisplaatsing en terugplaatsing’ ter autorisatie voorgelegd

28 november 2022 – De richtlijn ‘Uithuisplaatsing’ is herzien en ter autorisatie verstuurd naar beroepsverenigingen BPSW, NIP en NVO. Nadat alle beroepsverenigingen de richtlijn geautoriseerd hebben, publiceren we de nieuwe richtlijn op deze website. Naar verwachting is dit medio januari 2023.

Klik hier als je een melding wilt ontvangen zodra de herziene richtlijn online staat.

Belangrijke wijzigingen in de herziene richtlijn

  • De herziene richtlijn legt een groter accent op terugplaatsing ten opzichte van de huidige richtlijn. Daarom is ook de naam van de richtlijn aangepast naar: Richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing.
  • De richtlijn heeft een duidelijke focus op het ‘zo thuis mogelijk opgroeien gekregen’, ook bij een (tijdelijke) uithuisplaatsing. Bij voorkeur is dat plaatsing in een (netwerk-) pleeggezin of een gezinshuis. En waarbij ouders zoveel mogelijk betrokken blijven bij het leven van hun kind.
  • De richtlijn heeft een bredere insteek voor wat betreft het voorkomen van uithuisplaatsing. En deze is uitgebreid met meer interventies ter voorkoming van uithuisplaatsing
  • In plaats van een voorgestelde aanvaardbare termijn waarbinnen besluitvorming over uithuisplaatsing of terugplaatsing zou moeten plaatsvinden, biedt de herziene richtlijn een nieuw afwegingskader voor besluitvorming rond uithuisplaatsing en terugplaatsing.
  • De herziene richtlijn heeft in alle stappen van de besluitvorming veel meer aandacht voor het samen beslissen met ouder en kind. Het uitgangspunt is daarbij dat beslissingen over uithuisplaatsing en terugplaatsing zo veel mogelijk samen met ouders en kind genomen worden.
  • De richtlijn heeft een grote impact op het gezin en de onzekerheid van de uitkomst van het besluit is groot.
  • Daarnaast heeft de richtlijn meer aandacht voor de inzet van het informele netwerk en sociale steun bij de ondersteuning van ouders en kind.

Herziening in samenwerking met het veld

Gedurende de herziening is actief samengewerkt met professionals, wetenschappers, ouders en jongeren. Zo hebben jongeren en ouders die ervaring hebben met uithuisplaatsing actief meegedacht. Ook is de richtlijn van commentaar voorzien door Jeugdzorg Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, Defence for Children International en het Ondersteuningsteam Toeslagenaffaire.

Publicatie na formele bekrachtiging

De herziene richtlijn wordt gepubliceerd na autorisatie door beroepsverenigingen BPSW, NIP en NVO. Autorisatie is de formele bekrachtiging van de richtlijn. Na publicatie gaat de nieuwe richtlijn gelden als de vakinhoudelijke beroepsstandaard. Wil je een melding krijgen zodra de nieuwe richtlijn online staat?

Klik dan hier om een melding in te stellen.

Reageer!