Professionals gezocht voor klankbordsessie nieuwe richtlijn Toekomstgericht werken

Voor de nieuwe richtlijn Toekomstgericht werken zijn we op zoek naar jeugdhulpprofessionals die het leuk vinden om mee te doen aan een klankbordsessie. Deze vindt plaats tijdens een fysieke bijeenkomst in Utrecht op donderdag 20 juni van 10.00 tot 12.00 uur, en is bedoeld voor jeugdprofessionals die:

  • In direct contact staan met jongeren in de overgangsfase naar volwassenheid (leeftijd 16-27 jaar).
  • Feedback willen geven op de aanbevelingen die de richtlijn doet. Zijn ze concreet genoeg? Zijn ze uitvoerbaar? Sluiten ze aan bij de dagelijkse praktijk? Vragen ze om meer toelichting?
  • Beschikbaar zijn op bovenstaande datum en tijdstip.

Diversiteit

We vormen graag een groep waarbij diversiteit centraal staat en moedigen jeugdhulpprofessionals met een diverse achtergrond aan om deel te nemen. We zijn dus op zoek naar een diverse groep jeugdhulpprofessionals. Denk bijvoorbeeld aan opleidingsniveau, leeftijd, gender, culturele achtergrond en werkervaring.

De thema’s uit de richtlijn

De richtlijn Toekomstgericht werken is momenteel volop in ontwikkeling. Deze gaat in op het begeleiden van jongeren in kwetsbare omstandigheden naar volwassenheid, en beantwoordt vragen als:

  • “Hoe bouw je een goede werkrelatie op als basis voor toekomstgericht werken?”
  • “Hoe kan je de jongere stimuleren stappen te zetten richting de toekomst?”
  • “Hoe sluit je goed aan bij de motivatie van de jongere?”
  • “Hoe kun je het sociale netwerk van de jongeren in kaart brengen en activeren?”

De richtlijn geeft concrete aanbevelingen die de jeugdprofessional ondersteunt in het dagelijks werk met jongeren en hun ouders. In de klankbordsessie willen we graag jullie input op deze aanbevelingen.

Heb je interesse? Meld je aan!

Meld je aan via dit formulier. De beschikbare plekken voor deze klankbordsessie zijn beperkt. Als er bij grote interesse geen plek meer beschikbaar is, is het mogelijk om deel te nemen aan de proefimplementatie van de richtlijn. Deze start in het najaar van 2024. Je wordt hier na je aanmelding over geïnformeerd.

Reageer!