Meld je aan voor de online workshop: Samen ‘samen beslissen’

Hoe kun je als professional samen met ouders en jongeren tot afspraken komen over de in te zetten hulp? Hier gaan we mee aan de slag in de online workshop Samen ‘samen beslissen’ op donderdag 20 juni van 15.30 tot 17.00 uur.

Een belangrijk werkzame factor van een geslaagd hulpverleningstraject is wanneer hulpverleners samen met ouders en jongeren achter het plan van aanpak staan en het eens zijn over de hulp die wordt ingezet. Tegelijkertijd kan het bij complexe vraagstukken uitdagend en soms ook ingewikkeld zijn om deze gezamenlijkheid te bereiken en vast te houden.

In deze workshop onderzoeken we aan de hand van de richtlijn ‘Samen beslissen over passende hulp’ en drie casussen hoe professionals samen met ouders en jongeren tot afspraken kunnen komen over de in te zetten hulp. De casussen spelen zich af in het voorveld, de vrijwillige hulpverlening en het gedwongen kader. Samen beslissen vraagt van professionals om steeds opnieuw te kijken naar wat het beste past bij de ouders en jongeren.

In de workshop kunnen we hier met elkaar over nadenken, elkaar inspireren én uitdagen om er verder in te ontwikkelen. Heb je een vraag die je graag wilt behandelen tijdens de workshop? Dit kun je aangeven in het aanmeldformulier.

De workshop in juni is vol.

Najaar 2024 tweede online workshop Samen ‘samen beslissen’

Na krap anderhalve dag bereikten we al het maximale aantal deelnemers voor de online workshop. Daarom willen wij graag teleurgestelde professionals tegemoetkomen: in het najaar organiseren we een extra workshop. Als jij jouw gegevens achterlaat, informeren wij jou wanneer een nieuwe datum bekend is. Je kunt je gegevens achterlaten via dit formulier.

Reageer!