Herziening richtlijn Middelengebruik gestart

21 maart 2022 - Vrijdag 11 maart vond de startbijeenkomst van de herziening van de richtlijn Middelengebruik plaats. De ontwikkelaar, het Trimbos-instituut, heeft samen met de deelnemers van de herzieningswerkgroep en de klankbordgroep het revisievoorstel doorgenomen en aangescherpt.

De richtlijn

De richtlijn Middelengebruik biedt uniforme handvatten voor pedagogische interventies voor het signaleren, vaststellen, behandelen en begeleiden van jeugdigen (6-18 jaar) met (een verhoogd risico op) middelengebruik, inclusief ondersteuning aan ouders/verzorgers en inclusief nazorg en doorverwijzing.

Herziening

De onderwerpen die tijdens een herzieningstraject aan bod komen, komen onder andere voort uit feedback uit de praktijk, feedback van cliënten en nieuwe inzichten uit (literatuur)onderzoek. Voor de richtlijn Middelengebruik gaat het onder andere om de verbreding van de richtlijn zodat deze door een bredere groep professionals benut kan worden. Ook worden interventies, instrumenten en wetenschappelijke literatuur geactualiseerd. Verder komt de samenwerking met (passend) onderwijs, basisvoorzieningen en jeugd- en jongerenwerk aan bod. Dit is een greep uit de thema’s die tijdens de herziening behandeld worden.

Betrokkenen

In opdracht van het Nederlands Jeugdinstituut is de ontwikkelaar, het Trimbos-instituut, begonnen met de herziening van de richtlijn Middelengebruik. Tijdens verschillende sessies met de herzieningswerkgroep, die onder andere bestaat uit afgevaardigden vanuit de beroepsverenigingen BPSW, NIP en NVO, worden herziene hoofdstukken besproken en voorzien van feedback.

Ook zijn er bijeenkomsten met de klankbordgroep. Deze groep bestaat uit praktijkprofessionals en ervaringsdeskundigen. De klankbordgroep denkt mee over de aanpassingen van de richtlijn die door de herzieningswerkgroep worden uitgewerkt. Tijdens de bijeenkomsten met de klankbordgroep worden dus specifieke vragen en thema’s besproken.

Daarnaast is feedback vanuit jongerenperspectief gewenst. Hiervoor wordt gezocht naar jongeren met ervaringskennis die willen meedenken.

Planning

Uiteindelijk wordt er een actuele richtlijn opgeleverd. Daarnaast worden de werkkaarten en de info voor ouders geactualiseerd. Een overzicht van alle wijzigingen wordt samengevat in een verantwoordingsdocument. Naar verwachting wordt de herziening in het najaar van 2022 afgerond.

Reageer!