Multiprobleemgezinnen

Multiprobleemgezinnen: definitie en kenmerken

Aanbevelingen

Op basis van de literatuur en overige overwegingen doet de werkgroep de volgende aanbevelingen aan de jeugdprofessional die met multiprobleemgezinnen werkt:

  • Neem kennis van de definitie van multiprobleemgezinnen en de kenmerken van zulke gezinnen: ‘een multiprobleemgezin is een gezin van minimaal één ouder en één kind dat langdurig kampt met een combinatie van sociaal-economische en psychosociale problemen. De betrokken hulpverleners vinden dat het gezin weerbarstig is voor hulp’. Noem een gezin alleen een multiprobleemgezin als het aan deze definitie voldoet.

  • Pas op voor stigmatisering bij het gebruik van het woord ‘multiprobleemgezin’. Gebruik het begrip alleen om de complexiteit van de problematiek van het gezin mee aan te duiden en de juiste, passende hulp te verkrijgen.

… Meer

Problemen zijn multidimensionaal en multicausaal
Reageer!