Multiprobleemgezinnen

Het vaststellen van ‘goed genoeg’ ouderschap

Kwalificaties van ouderschap

Ouderschap is een complex aanpassingsproces. Een persoon is direct ouder, maar wordt pas opvoeder in en door de contacten met zijn kind en zijn omgeving. De Vries, Willems, Isarin en Reinders onderscheiden vier kwalificaties van ouderschap bij ouders met verstandelijke beperking: goed ouderschap, goed genoeg ouderschap, problematisch ouderschap en tot slot tekortschietend ouderschap (wanneer ouders hun kind verwaarlozen, mishandelen of onvoldoende ondersteunen).

Bij multiprobleemgezinnen is vaak geen sprake van goed ouderschap. Zoals eerder naar voren kwam is er binnen multiprobleemgezinnen een hoger risico op huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Om te voorkomen dat de jeugdige zich onvoldoende kan ontwikkelen of een maatregel voor kinderbescherming wordt opgelegd, gaat het bij deze gezinnen om de vraag of het ouderschap (of anders gezegd: het opvoederschap) wel goed genoeg is.

Goed genoeg ouderschap
Introductie
Reageer!