Multiprobleemgezinnen

Het vaststellen van ‘goed genoeg’ ouderschap

Introductie

Bij multiprobleemgezinnen is er geregeld sprake van een kinderbeschermingsmaatregel. Het roept de vraag op wanneer de opvoedingssituatie voor jeugdigen onder de maat is of omgekeerd: wanneer is een opvoedingssituatie goed genoeg?

Om jeugdigen zich behoorlijk te kunnen laten ontwikkelen is het van belang dat ouders de juiste opvoedvaardigheden bezitten en de minimale randvoorwaarden bieden. Van der Pas hanteert een definitie van ouderschap als iets dat ‘een besef van verantwoordelijk-zijn impliceert’. Verantwoordelijk-zijn betekent het tijdloos en onvoorwaardelijk behartigen van de belangen van het kind. Weille geeft aan dat besef van verantwoordelijk-zijn iets anders is dan verantwoordelijk handelen.

Het gaat om beide, zowel het besef hebben als het handelen hiernaar. Ouders die wel het besef hebben dat ze verantwoordelijk zijn, kunnen echter soms onverantwoordelijk handelen. Ze kunnen zelfs zo onverantwoordelijk handelen dat ze niet in staat zijn een kind op te voeden. Ze zijn wel ouders, maar zijn niet in staat op te treden als opvoeders.

In dit hoofdstuk richten wij ons op de uitgangsvraag: wat is ‘goed genoeg’ ouderschap? Wat moeten ouders hun kind minimaal (kunnen) bieden? Er zal hierbij altijd een spanning zijn tussen de normen van het gezin en de normen van de hulpverlener. Er wordt dieper ingegaan op de term ‘goed genoeg’ ouderschap: hoe dit ouderschap in kaart is te brengen en vervolgens (objectief) te beoordelen is.

Kwalificaties van ouderschap
Inleiding
Reageer!