Multiprobleemgezinnen

Effectief casemanagement en de houding van de professional

Introductie

Het begrip ‘casemanagement’ betekent letterlijk het managen van een case. De hoeveelheid complexe problemen die onderling verweven zijn, maakt dat multiprobleemgezinnen te maken hebben met veel instanties, voorzieningen, regelingen en bijbehorende contactpersonen en hulpverleners. In dit hoofdstuk zetten we uiteen wat effectief casemanagement is en geven we een antwoord op de vierde uitgangsvraag: hoe ziet effectief casemanagement voor multiprobleemgezinnen eruit? Daarnaast gaan we in op de houding en vaardigheden die deze manier van werken vergt.

Eén vaste hulpverlener
Inleiding
Reageer!