Module Trauma-interventies

Deze module gaat een aanvulling vormen op de richtlijn Signaleren van traumagerelateerde problemen, die in 2021 gepubliceerd is.

Uitgangsvraag

In de module staat de uitgangsvraag naar een overzicht van effectieve interventies, primair gericht op het behandelen van traumagerelateerde klachten bij jeugdigen, centraal. Zie ook de knelpuntenkaart. De knelpuntenanalyse is uitgevoerd door de Argumentenfabriek.

Projectteam, ontwikkelwerkgroep en klankbordgroep

Projectteam

 • Rik Knipschild projectleider, co-auteur: Karakter; GZ-psycholoog – Psychotraumatherapeut NtVP, onderzoeker en epidemioloog i.o.
 • Irma Hein, hoofdauteur: Levvel en Amsterdam UMC; kinder- en jeugdpsychiater en senior onderzoeker, psychotraumatherapeut EMDR, TF-CBT en IGT-K
 • Germie van den Berg, co-auteur: NJi; gezondheidswetenschapper /geestelijk gezondheidskundige en programmaleider en senior onderzoeker op de thema’s effectiviteit en integrale jeugdhulp)

Ontwikkelwerkgroep

 • Ramón Lindauer: Kinder- en jeugdpsychiater en systeemtherapeut bij Levvel (voorheen de Bascule) en Amsterdam UMC (afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie), hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie. Voorzitter
 • Iva Bicanic: Klinisch psycholoog bij het UMC Utrecht en hoofd van het landelijk psychotraumacentrum en landelijk coördinator van het Centrum Seksueel Geweld
 • Liesbeth Wasterval: Kinder- en jeugdpsychiater
 • Lotte Hendriks: GZ-psycholoog i.o.t. klinisch psycholoog bij Pro Persona en promovenda aan de Radboud Universiteit Nijmegen
 • Bart Jonkman: Medewerker bij Samen Veilig MiddenNederland (SVMN). Namens de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)
 • Anneke Vink: GZ-psycholoog/registerpsycholoog en supervisor Kind & Jeugd NIP / Orthopedagoog Generalist NVO. Namens het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Jessica Vervoort-Schel: Orthopedagoog Generalist NVO / PhD-kandidaat UvA, Koraal Expertise Centrum Namens de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
 • Tamarinde Brouwers: Kinder- en jeugdpsycholoog NIP bij Jeugdformaat, geeft behandeling en medeverantwoordelijk voor onder andere de implementatie van traumasensitief werken
 • Carina van Kregten: Gedragswetenschapper bij Pluryn
 • Marielle van Doorn: Gedragswetenschapper bij Rubicon Jeugdzorg en verbonden aan de Verticale Behandelgroep en de Gezinshuizen
 • Bregje Kleijnen: Gedragswetenschapper bij Rubicon Jeugdzorg en verbonden aan het Ambulante team met diverse vormen van ambulante jeugdhulp

Planning

Het ontwikkeltraject van de module is in het voorjaar van 2022 gestart, waarna het concept in april 2023 gereed was. De commentaarfase en proefimplementatie zijn gestart in mei. Na verwerking van de feedback wordt de richtlijn in het najaar van 2023 aangeboden aan de beroepsverenigingen ter autorisatie. De verwachting is dat de nieuwe richtlijn eind 2023 gepubliceerd kan worden.

Meerjarenplan Richtlijnen Jeugd

Het ontwikkelen, herzien en implementeren van richtlijnen voor jeugdprofessionals vindt plaats in het kader van het Meerjarenplan Richtlijnen Jeugd, opgesteld door het Nederlands Jeugdinstituut, de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).

Meer informatie?

Lees hier meer over het proces van richtlijnontwikkeling. Heb je een vraag, een suggestie of een tip? Neem contact met ons op.

Reageer!