Middelengebruik

5. Selectieve en geïndiceerde preventie

Aanbevelingen

  • Gebruik bij zowel selectieve als geïndiceerde preventie motiverende gespreksvoering en geef feedback op het middelengebruik. Maak daarbij een vergelijking met het middelengebruik van andere jeugdigen (geef dus normatieve feedback).

  • Gebruik die preventieprogramma’s die geëigend zijn voor de doelgroep en de setting (zie werkkaart 2, pdf en bijlage 4 van de onderbouwing, pdf).

  • Zet selectieve preventieprogramma’s in bij jeugdigen die een positieve score hebben op de SMA.

  • Zet geïndiceerde preventieprogramma’s in bij jeugdigen die een positieve score hebben op zowel de SMA als de CRAFFT.

… Meer

Selectie van preventieprogramma’s
Reageer!