Middelengebruik

3. Risicofactoren

Kernaanbeveling

Kernaanbeveling:

Stel vanaf het allereerste contact en gedurende de gehele behandeling, inclusief nazorg, bij iedere jeugdige middelengebruik structureel aan de orde. Besteed extra aandacht aan jeugdigen die in aanraking komen of zijn geweest met institutionele zorg. Het middelengebruik in deze settings kan leiden tot middelenmisbruik bij deze jeugdigen.

Jeugdigen in de jeugdhulp en jeugdbescherming: een kwetsbare doelgroep
1. Inleiding
Reageer!