Richtlijn Middelengebruik in herziening

Start herziening: december 2021
Geplande afronding herziening: begin 2023

De richtlijn Middelengebruik is in herziening. De herziening is gestart in december 2021 en de geplande afronding is begin 2023. Tijdens de herzieningsperiode vormt de huidige richtlijn de vakinhoudelijke standaard voor jeugdprofessionals.

Lees hier meer over het herzieningsproces.

Wat zijn de onderwerpen van de herziening?

  • Actualisatie van wetenschappelijke- en praktijkontwikkelingen in relatie tot de uitgangsvragen van de richtlijn;
  • Actualisatie van instrumenten en interventies;
  • Toepassing van de richtlijn binnen de jeugdhulp in brede zin (wijkteams, jeugdzorg, jeugd-ggz, jeugd-lvb, jeugdbescherming);
  • Inzet van het informele netwerk en sociale steun;
  • Integraal en multidisciplinair samenwerken rond de aanpak van middelengebruik;
  • Samenwerking met (passend) onderwijs, basisvoorzieningen, jeugd- en jongerenwerk;
  • Actualisatie de wet- en regelgeving rond middelengebruik.

De herziening wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut in samenwerking met de beroepsverenigingen BPSW, NIP en NVO en het Nederlands Jeugdinstituut. Ze doen dat samen met een herzieningswerkgroep van wetenschappers, praktijkprofessionals en ervaringsdeskundigen.

Meedenken? Stuur een mailtje naar info@richtlijnenjeugdhulp.nl.

Reageer!