Middelengebruik

8. Organisatie

Integraal aanbod

De werkgroep is van mening dat een integraal aanbod, waarbij zowel het risicovol middelengebruik en/of de verslavingsproblematiek als de overige problemen ‘onder één dak’ worden aangepakt, voorkomt dat jeugdigen tussen wal en schip vallen. Wanneer er een gezamenlijke voordeur is en wanneer de verslavingszorg binnen de muren van de jeugdhulp en jeugdbescherming beschikbaar is, wordt het voor jeugdigen minder ‘bedreigend’ om ook in een vroeg stadium al gebruik te maken van interventies die de verslavingszorg biedt.

Een geïntegreerd aanbod kan helpen voorkomen dat jeugdigen die door hun middelengebruik uitvallen, moeilijk in de jeugdhulp en jeugdbescherming te handhaven zijn. In samenwerking met de verslavingszorg kan eerder ingegrepen worden, omdat de verslavingszorg beter toegerust is. Ook een ‘warme’ overdracht tussen jeugdhulp / jeugdbescherming en verslavingszorg wordt dan eenvoudiger.

Overigens is het ook wenselijk dat de geestelijke gezondheidszorg in het aanbod wordt opgenomen. Dit laten we verder buiten beschouwing.

Aandachtsfunctionarissen
1. Inleiding
Reageer!