Middelengebruik

8. Organisatie

Afspraken binnen de organisatie

De werkgroep adviseert: neem training in motiverende gesprekvoering op in het scholingsaanbod van alle jeugdhulporganisaties en vooropleidingen. Wellicht is het een forse investering op korte termijn, maar uiteindelijk levert het naar verwachting een besparing op in de intensieve zorg.

Het is wenselijk om middelengebruik aan de orde te stellen bij werkbesprekingen/intervisie. Scholing van een team kan een eenduidig gedragen visie ondersteunen.

Anders dan nu in sommige jeugdhulporganisaties het geval is, dient het omgaan met middelengebruik en –bezit op alle afdelingen of units zo veel mogelijk uniform te zijn. Het is onwenselijk dat bijvoorbeeld op één unit rookpauzes in het programma zijn opgenomen en op een andere unit niet. Het management heeft een taak in deze afstemming daar waar het beleid niet in zoveel detail is uitgewerkt. Voer binnen de organisatie een eenduidig rookbeleid. Leg vast waar en wanneer cliënten en hulpverleners mogen roken.

Maatregelen rond middelengebruik
Aandachtsfunctionarissen
Reageer!