Middelengebruik

8. Organisatie

Aanbevelingen

  • Neem motiverende gespreksvoering op in het scholingsaanbod van alle jeugdhulporganisaties en (voor)opleidingen/nascholing.

  • Stel een protocol op, waarin de visie op middelengebruik en de afspraken rondom de wijze van omgaan met middelengebruik en verslaving zijn vastgelegd.

  • Zorg voor een integraal aanbod van behandeling, inclusief problematisch middelengebruik; stem hiertoe waar nodig af met andere zorgaanbieders.

  • Sluit een samenwerkingsovereenkomst af tussen de regionale jeugdhulporganisatie(s) en de verslavingszorg. Maak hierin afspraken over de onderlinge informatie uitwisseling over cliënten die bij meerdere organisaties onder behandeling dan wel in zorg zijn.

  • Breng de verschillende expertise samen bij probleemjongeren in een regionale zorgconferentie: jeugdigen die moeilijk te handhaven zijn zowel in de verslavingszorg als in de jeugdhulp en jeugdbescherming dienen verzekerd te zijn van continuïteit van zorg.

  • Directie/management moet zich ervan bewust worden dat middelengebruik belangrijk is om mee te nemen in onderhandelingen met verzekeraar.

  • Directie/management moet garant staan voor opleidingsmogelijkheden en zich bewust zijn van financiële en organisatorische consequenties.

… Meer

Visie op middelengebruik en daaruit voortvloeiende afspraken vastleggen in een protocol
Reageer!