Middelengebruik

Definities, concepten en afbakening

Op wie is deze richtlijn van toepassing?

Deze richtlijn is bedoeld voor de professionals die werkzaam zijn in de jeugdhulp en jeugdbescherming in de brede zin van het woord: de residentiële en ambulante jeugdhulp, de jeugd-LVB en de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI). Vanwege de grote overlap in doelgroep is de richtlijn ook bruikbaar in het speciaal onderwijs. Daarnaast is de richtlijn bedoeld voor die instellingen en beroepsgroepen, bijvoorbeeld vanuit de JGZ, die nadrukkelijk met de jeugdhulp en jeugdbescherming samenwerken.

De richtlijn is van toepassing op jeugdigen binnen zowel ambulante als residentiële sectoren van de jeugdhulp en jeugdbescherming. Daarbij is nadrukkelijk geen ondergrens in leeftijd aangegeven. Als bovengrens is in principe de leeftijd van 23 jaar vastgelegd, maar die is minder hard dan het lijkt. Zo wordt een uitzondering gemaakt voor volwassenen met LVB die al ouder zijn dan 23 jaar. Daarbij speelt niet zozeer de kalenderleeftijd een rol, maar de ontwikkelingsleeftijd. Dit kan uiteraard ook voor jeugdigen zonder LVB gelden.

Hoe onderscheidt zich dit probleem van andere problemen?
Omgang met middelengebruik in de jeugdhulp en jeugdbescherming
Reageer!