Middelengebruik

7. Basishouding en competenties

Waarden en normen van de professional

Normen middelengebruik
De eigen normen van de jeugdprofessional met betrekking tot middelengebruik horen regelmatig onderwerp van gesprek te zijn. Elke individuele medewerker binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming dient zich bewust te zijn van zijn mening over middelengebruik, en van zijn eigen middelengebruik en/of -misbruik. Als je als hulpverlener zelf vanaf twaalfjarige leeftijd rookt, reageer je mogelijk meer vergoelijkend op rokende cliënten dan een niet-rokende medewerker (of juist extra kritisch). Belangrijk is dat je hierover in gesprek gaat met elkaar, binnen het team en binnen de organisatie.

Voorbeeldfunctie hulpverleners
Wanneer je als professional het roken (of ander middelengebruik) wilt ontmoedigen en bespreekbaar wilt maken, zoals in deze richtlijn wordt voorgeschreven, hoor je zelf het goede voorbeeld te geven. Dit betekent bijvoorbeeld: niet roken in de nabijheid van de cliënten. Bedenk alternatieven voor de rookpauze als dat doorgaans het moment is om informele gesprekken te voeren. Ga bijvoorbeeld een wandeling maken of samen sporten.

Kennis, competenties en scholing
Kernaanbevelingen
Reageer!