Middelengebruik

Basishouding en competenties

Kennis, competenties en scholing

Kennis van jeugdigen en middelen(gebruik)
Hoeveel en welke competenties een jeugdprofessional moet hebben is afhankelijk van de functie. Een raadsonderzoeker heeft andere competenties nodig dan een pedagogisch medewerker in een residentiële setting of een gezinsvoogd. De werkgroep is echter van mening dat kennis over middelen en middelengebruik onder jeugdigen behoort tot het basispakket van elke jeugdprofessional. Als deze achtergrond ontbreekt, dient de medewerker deze leemte in kennis door scholing aan te vullen.

Van belang is dat jeugdprofessionals hun kennis vergroten over middelen(gebruik) en het signaleren van gebruik. Online is vrijwel alle informatie te vinden (zie bijvoorbeeld www.drugsinfo.nl). In de huidige opleiding van jeugdprofessionals zou extra aandacht moeten worden besteed aan het herkennen van middelengebruik, al dan niet in combinatie met psychische problemen en/of LVB, waarbij de aanbevelingen in deze richtlijn aan bod dienen te komen.

Motiverende gespreksvoering
Motiverende gespreksvoering behoort tot de basiscompetenties voor jeugdprofessionals die met signalering, screening, diagnostiek, begeleiding en behandeling van (problematisch) middelengebruik te maken hebben. Dat zijn dus alle jeugdprofessionals.

Tot op heden lijkt het thema middelengebruik nog niet een van de thema’s waarin medewerkers frequent (bij)geschoold worden. Ook in het Competentieprofiel Jeugdzorgwerker wordt weinig aandacht aan dit onderwerp besteed. Aandacht wordt wel besteed aan gedragsproblemen, maar niet aan middelengebruik als mogelijk onderliggende oorzaak. Hulpverleners koppelen gedragsveranderingen niet altijd aan mogelijk middelengebruik. Daardoor richten zij zich vooral op de gedragsverandering en niet op de mogelijke onderliggende middelenproblematiek. Gedragsveranderingen moeten meer als signaal voor mogelijk middelengebruik worden gezien.

Aanpak middelengebruik: zelf afhandelen, samenwerken of doorverwijzen
Waarden en normen van de professional
Reageer!