KOPP

Screenen op risico’s

Inschatten van het risico op KOPP-problematiek

Het opgroeien in een KOPP-gezin kan ingrijpende gevolgen hebben voor de ontwikkeling van jeugdigen (zie het hoofdstuk Gevolgen). Omdat een substantieel aantal jeugdigen in Nederland opgroeit in een KOPP-gezin horen jeugdprofessionals bij contacten met gezinnen altijd na te gaan of een van de ouders psychische en/of verslavingsproblemen heeft. Als dit het geval is, schat de professional de aard en ernst van de situatie in. Voor eventuele broertjes of zusjes die in hetzelfde gezin opgroeien (en die dus ook een verhoogd risico op KOPP-problematiek lopen) dient ook een risico-inschatting te worden gemaakt. De jeugdprofessional hoort daarom de verschillende soorten psychische en verslavingsproblemen, en hun belangrijkste symptomen, te kennen. Ook dient hij de vaardigheden te hebben om met de ouder(s) een gesprek aan te gaan over de invloed van hun problemen op de jeugdige.

Overigens hoeft KOPP-problematiek niet voor alle kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen aan de orde te zijn. Het risico op ongunstige uitkomsten is naar schatting echter wel drie tot dertien keer zo groot als bij jeugdigen die niet in een KOPP-gezin opgroeien (zie het hoofdstuk Gevolgen).

Lijst voor Screening en Interventie Keuze (SIK-lijst)
Inleiding
Reageer!