KOPP

Omgaan met ingewikkelde situaties

Mogelijke knelpunten

De uitgangssituatie van aangemelde jeugdigen kan verschillen. In voorgaande hoofdstukken gingen we ervan uit dat het bij aanmelding van een jeugdige duidelijk is of er psychische en/of verslavingsproblemen spelen bij een of beide ouders. Bovendien namen we aan dat ouders bereid en in staat zijn hun kind te laten begeleiden of behandelen conform de aanbevelingen uit de SIK-lijst, en dat zij ook zelf bereid zijn hulp te aanvaarden voor de eigen problematiek. Daarnaast werd ervan uitgegaan dat de aanbevolen interventies beschikbaar zijn.

Dit allemaal is echter niet altijd het geval. Er zijn dan extra handelingen nodig om beschermende factoren voor het KOPP-kind te versterken en risicofactoren te verminderen.

In dit hoofdstuk komen handelingsaanbevelingen voor deze meer ingewikkelde situaties aan bod.

Onduidelijkheid over ouderlijke problematiek
Inleiding
Reageer!