KOPP

Omgaan met ingewikkelde situaties

Aanbevolen interventies KOPP zijn niet beschikbaar

Het kan voorkomen dat aanbevolen interventies (voor onbepaalde tijd) helemaal niet beschikbaar zijn. Zoek in zo’n geval naar alternatief aanbod dat gericht is op een of meerdere beschermende of risicofactoren bij de jeugdige, al naar gelang de aanbevelingen van de SIK-lijst. Meld daarnaast lacunes in het hulpaanbod bij de manager van de jeugdhulpinstelling. Gebruik de KOPP-richtlijn daarbij als onderbouwing.

Aanbevelingen
Zorgmijdende ouders
Reageer!