Kindermishandeling

Verantwoording

Onderwerpen

In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens beschreven:

  • hoe de beoordeling van wetenschappelijk bewijsmateriaal tot stand is gekomen;

  • hoe cliënten zijn betrokken;

  • hoe het bijstellen en herzien in zijn werk gaat;

  • wat de juridische betekenis van de richtlijn is;

  • gedeelde besluitvorming, dat wil zeggen het beslissen met ouders en/of jeugdige samen;

  • hoe met het thema diversiteit is omgegaan;

  • het bestaan van lokale verschillen tussen gemeenten en de daarmee samenhangende veranderingen in de zorg.

… Meer

Beoordeling van wetenschappelijk bewijsmateriaal
Inleiding
Reageer!