Kindermishandeling

Risicofactoren voor kindermishandeling

Specifieke risicofactoren voor seksueel misbruik

De risicofactoren met de sterkst voorspellende waarde bevinden zich binnen het microsysteem (in de omgeving dichtbij de jeugdige). Echter, ook het exosysteem (omgeving verder van de jeugdige af) blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van slachtofferschap van seksueel kindermisbruik. Factoren met betrekking tot de ouder-kindrelatie en de houding van ouders ten opzichte van de jeugdige blijken, in tegenstelling tot wat verwacht zou worden, een kleine tot zeer kleine voorspellende waarde te hebben. Specifiek voor slachtofferschap van seksueel misbruik zijn de volgende risicofactoren:

 • Microsysteem (sterk voorspellend):

  • een (verstandelijke) beperking, chronische ziekte of ontwikkelingsachterstand bij de jeugdige;
  • geslacht (meisje);
  • eerder slachtofferschap van seksueel geweld;
  • delinquentie van de jeugdige.

   

 • Ouder-kindrelatie en de houding van ouders:

  • fysieke of emotionele afwezigheid van de moeder (bijvoorbeeld bij verslaving of psychiatrie en (L)VB);
  • het ontbreken van een ondersteunende relatie tussen ouder en kind en een tekort aan opvoedingsvaardigheden bij de niet-plegende ouder;
  • huiselijk geweld in het gezin, verstoorde interactiepatronen, verstoorde gezinsrelaties;
  • gezinssamenstelling (aanwezigheid van een stiefvader).

   

 • Exosysteem:

  • wonen in een stedelijk gebied;
  • wonen in een omgeving met veel geweld.

… Meer

Overwegingen uit de praktijk
Specifieke risicofactoren voor verwaarlozing
Reageer!