Kindermishandeling

Risicofactoren voor kindermishandeling

Aanvullende risicofactoren voor kindermishandeling

Voor de factoren uit de voorgaande paragraaf is er sterk bewijs volgens meta-analyses en de NPM-2010 dat die een risico vormen voor het ontstaan van kindermishandeling. Het is echter waarschijnlijk dat ook andere risicofactoren een rol kunnen spelen bij het ontstaan van kindermishandeling maar dat daar nog onvoldoende onderzoek naar is gedaan. In een meta-analyse komen deze risicofactoren dan niet of als minder sterk naar voren.

Andere factoren die waarschijnlijk ook een risico vormen voor het ontstaan van kindermishandeling, zijn:

 • Bij de ouder(s):

  • leeftijd (tiener- of jonge ouders)
  • eenouderschap
  • chronische ziekte of kwetsbare gezondheid
  • suïcide(pogingen)
  • crimineel verleden
  • verstoorde interactie tussen ouders
  • (vecht)scheiding, nieuwe relatie/huwelijk
  • beperkte of inadequate opvoedvaardigheden

   

 • In en om het gezin:

  • gezinsgrootte en aantal kinderen (grote gezinnen)
  • eerdere OTS en bemoeienis Veilig Thuis/Raad voor de Kinderbescherming
  • criminaliteit in de buurt
  • weinig sociale cohesie in buurt
  • gemengde cultuur in het gezin
  • slechte relatie met (stief)broertjes/zusjes
  • weinig of geen (functionerend) sociaal netwerk
  • geen sociale controle vanuit netwerk en buurt
  • stress en instabiliteit in het gezin
  • ouder in hechtenis
  • inwonende familieleden
  • afwezigheid van volwassenen en geen toezicht

   

 • In de ouder-kind interactie:

  • negatieve verbale reacties van ouder naar jeugdige
  • irritatie van de ouder bij huilen jeugdige
  • fysiek corrigeren of straffen bij ongewenst gedrag (pedagogische tik)
  • gebrek aan betrokkenheid
  • gebrek aan warmte
  • problematische gehechtheid

   

 • Bij de jeugdige:

  • beneden gemiddelde intelligentie
  • geboortecomplicaties, laag geboortegewicht, lage APGAR-score, prematuur, afwijking bij geboorte
  • chronische ziekte, gezondheidsproblemen
  • externaliserende gedragsproblemen
  • internaliserende gedragsproblemen
  • psychische problemen / psychiatrische aandoening
  • achterblijvende taalontwikkeling of -vermogen.

   

… Meer

Specifieke risicofactoren voor verwaarlozing
Overzicht van risicofactoren voor kindermishandeling
Reageer!