Kindermishandeling

8. Organisatorische randvoorwaarden

Aanbevelingen

  • Vraag bij collega’s en leidinggevenden om randvoorwaarden die genoemde competenties bevorderen: informatie, training, inter- en supervisie, hulp bij persoonlijke onveiligheid of juridische kwesties, een realistische ‘caseload’, goede dossiervorming, en beleids- en samenwerkingsafspraken met andere organisaties en gemeenten.

  • Vraag om ‘practice leadership’: leidinggevenden werken in partnerschap met jeugdprofessionals op eenzelfde manier zoals dat van de jeugdprofessional in de gezinssituatie wordt verwacht.

… Meer

Organisatorische randvoorwaarden
Reageer!