Voor cliënten

Op deze pagina vinden cliënten(organisaties) informatie over de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. In veel gevallen beschouwen we de ouder(s) als cliënt. Wat niet weg neemt dat deze informatie ook voor kinderen en jongeren nuttig kan zijn.

Informatie voor ouders

Om als volwaardige partner mee te kunnen praten dien je als ouder en jongere goed geïnformeerd te zijn. Van elke richtlijn is er daarom toegankelijke informatie voor ouders ontwikkeld. Daarin wordt de richtlijn kort samengevat. Wanneer cliënten op de hoogte zijn van de richtlijn, weten zij wat zij van hulpverleners in jeugdhulp en jeugdbescherming kunnen verwachten.

Ook kunnen cliënten deze informatie gebruiken als hulpmiddel bij het overleg met hun hulpverlener. Direct hieronder vind je per richtlijn een link naar de beschikbare informatie voor ouders.

Vraagkaartje

Vragenkaartje

Samen met cliënten hebben we een vragenkaartje gemaakt. Hulpverleners kunnen dit vragenkaartje aan cliënten geven en uiteraard kunnen cliënten het kaartje ook zelf erbij pakken, mocht een hulpverlener hier niet zelf mee komen.

Download het vragenkaartje

Tips van cliënten over gedeelde besluitvorming

In alle richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming is gedeelde besluitvorming opgenomen. Een aantal cliënten geven tips aan professionals om tot goede samenwerking te komen.

Bekijk deze tips hier

Vogeltjes
Schermafbeelding 2016-02-29 om 15.15.02

Keuzehulp voor ouders bij beslissingen in jeugdhulp en jeugdbescherming

U neemt samen met uw hulpverlener beslissingen over – en als het kan mét – uw kind. Het is belangrijk om vooraf na te denken over wat er goed bij u zou passen en dit met uw hulpverlener te bespreken. Het is handig om op een rij te zetten welke mogelijkheden er zijn. Maak hierbij gebruikmaken van de Keuzehulp.

Download de Keuzehulp

Shared Decision Making: checklist hulpverleners

Voor hulpverleners die samen met hun cliënt beslissen over hulp, is deze checklist bedoeld. De checklist is voor hun een praktisch geheugensteuntje.

Bekijk de checklist hier

Gezin roze
Clientenbijeenkomst

Bijeenkomst cliëntenorganisaties

Hoe zetten cliënten hun hulpverleners op scherp als het gaat over richtlijnen? Deze en andere vragen kwamen aan de orde tijdens de bijeenkomst die wij organiseerden voor cliëntenorganisaties en andere vertegenwoordigers van cliënten.

Bekijk het verslag

Cliëntentafel

De Cliëntentafel denkt voortdurend met ons mee. Het is een groep ervaringsdeskundigen: jongeren, (groot) ouders, pleegouders of stiefouders die betrokken zijn bij (ooit) geleverde jeugdhulp. Hun ervaringskennis is opgenomen in iedere richtlijn.

Meer weten over de cliëntentafel?

Reageer!