ADHD

2. Wat is ADHD?

ADHD herkennen

Ouders, medewerkers van de kinderopvang/peuterspeelzaal of de school, de huisarts of medewerkers van de jeugdgezondheidszorg (tijdens het periodiek geneeskundige onderzoek) zijn vaak de eersten die constateren dat er iets met een kind of jongere aan de hand zou kunnen zijn. Soms twijfelen mensen of er sprake is van afwijkend gedrag, soms wordt direct aan ADHD gedacht. Voor alle duidelijkheid: het is pas ADHD, als er een diagnose is gesteld door een daartoe bevoegde en bekwame professional (zie het hoofdstuk Signalering, screening en diagnostiek).

ADHD gedragskenmerken verschillen per leeftijd. Voorbeelden van leeftijdsgebonden uitingen van onoplettend gedrag, hyperactiviteit en impulsiviteit staan in tabel 2.1: voorbeelden van typische ADHD-kenmerken op verschillende leeftijden.

voorbeelden van typische ADHD-kenmerken op verschillende leeftijden

Diagnose ADHD volgens de DSM-5
Normaal, overmatig of problematisch gedrag
Reageer!