ADHD

5. Het pedagogisch klimaat op school en in de behandelgroep

Inleiding

De omgeving van de jeugdige met ADHD, of dit nu het gezin, de school of de (semi)residentiële groepssetting betreft, heeft invloed op de ontwikkeling van die jeugdige. Vormgeving van een gezonde omgeving is dan ook uiterst belangrijk. Daarnaast is samenwerking tussen gezin, school en jeugdprofessionals van groot belang.

In dit hoofdstuk is de meeste tekst geschreven vanuit het perspectief van jeugdprofessionals in (semi)residentiële settings. Bij het overgrote deel van de jeugdigen met ADHD die in dergelijke settings behandeld worden, is naast de ADHD sprake van (ernstige) gedragsproblemen. Daarvoor is gebruik gemaakt van de tekst van de Richtlijn Ernstige gedragsproblemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming.

Veel vaardigheden en technieken die jeugdprofessionals kunnen gebruiken in een (semi)residentiële setting zijn eveneens goed bruikbaar voor leerkrachten in een klas. Waar mogelijk worden voorbeelden genoemd van de toepassing van technieken in een klas. Voor de leesbaarheid is daarom meestal gekozen voor de term beroepsopvoeders, waarmee de jeugdprofessional of leerkracht bedoeld wordt.

Een voorspelbare en stimulerende (groeps)omgeving
Uitgangsvragen
Reageer!