ADHD

5. Het pedagogisch klimaat op school en in de behandelgroep

Aanbevelingen

  • Creëer een voorspelbare en stimulerende omgeving door een positief opvoedingsklimaat en adequate vaardigheden om gedrag te beïnvloeden.

  • Betrek altijd de ouders van de jeugdige, tijdig, frequent en consequent en in iedere fase.

  • Reageer sensitief en responsief op de individuele jeugdige.

  • Houd rekening met de veronderstelde problemen in executieve functies en motivatie van jeugdigen met ADHD.

  • Bekrachtig zeer frequent en onmiddellijk volgend op het gedrag om gedragsverandering te bewerkstelligen. Bied daarbij aantrekkelijke en afwisselende bekrachtigers.

  • Ga regelmatig na of regels en afspraken door de jeugdige zijn begrepen en onthouden.

  • Zorg ervoor dat de communicatie met de jeugdige en de ouders niet beperkt wordt tot het bespreken van problemen en stagnaties, maar ook gaat over positieve ontwikkelingen en zaken die goed gaan.

  • Werk bij schoolverzuim vanuit één systeem, één ondersteuningsplan, één regisseur.

… Meer

Samenwerking tussen school en jeugdprofessionals
Reageer!