ADHD

6. Diversiteit

Psychische problemen van ouders

Ouderlijke depressie hangt mogelijk samen met een verminderd resultaat van behandelingen bij jeugdigen. Onderzoek naar de effecten van oudertraining bij diverse typen problemen van jeugdigen (ook zonder ADHD) toonde aan dat depressie bij ouders over het algemeen een voorspeller is van een slechter resultaat van oudertraining.

De onderzoeken die specifiek gedaan zijn naar de invloed van depressie van ouders op het effect van psychsociale behandelingen bij jeugdigen met ADHD geven meer gemengde resultaten. In de MTA-studie werd gevonden dat depressie bij de ouders het effect van de gedragstherapeutische behandeling niet beïnvloedde. Wel waren de effecten van de medicamenteuze behandeling en de combinatiebehandeling (gedragstherapie en medicatie) kleiner wanneer ouders meer depressieve symptomen hadden. Ander onderzoek biedt vooralsnog niet meer duidelijkheid op dit punt. Sommige studies vinden geen samenhang tussen depressieve symptomen bij de ouders en het effect van gedragstherapeutische oudertraining, andere wel.

Een tweede ouderlijke factor die mogelijk samenhangt met minder goede behandeluitkomsten bij jeugdigen met ADHD is ADHD bij de ouders zelf. Ook hier zijn de resultaten van de studies die tot nu toe gedaan zijn niet eensluidend. Sommige onderzoeken vonden dat ADHD bij de moeder niet samenhing met het effect van oudertraining bij jeugdigen met ADHD, terwijl ander onderzoek heeft aangetoond dat ADHD-symptomen bij de ouders een slechter effect voorspellen van een gedragstherapeutische oudertraining en minder effectief gebruik van opvoedstrategieën op de langere termijn.

Ouderlijk competentiegevoel

Het vertrouwen in eigen kunnen als opvoeder is een mogelijke factor die verband kan hebben met de effecten van psychosociale behandelingen. Wanneer moeders en vaders voorafgaand aan een oudertraining al een groot vertrouwen hebben in hun opvoedvaardigheden, reageren hun kinderen met ADHD beter (minder ADHD symptomen en minder gedragsproblemen) op een gedragstherapeutische oudertraining.

Conclusie
Comorbiditeit
Reageer!