ADHD

6. Diversiteit

Aanbevelingen

  • Bied aan jeugdigen bij wie sprake is van een aspect van diversiteit de standaard behandeling aan.

  • Geef psycho-educatie aan ouders met een niet-Nederlandse etnische achtergrond bij voorkeur in groepsverband met ouders uit dezelfde etnische groep.

… Meer

Conclusie
Reageer!