Stuurgroep en RAC-J

Stuurgroep Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Vertegenwoordigers van de drie beroepsverenigingen vormen samen de Stuurgroep Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, waar de besluitvorming over het programma plaatsvindt, of van waaruit besluiten kunnen worden teruggelegd bij de besturen van de beroepsverenigingen. De Stuurgroep kent de volgende leden:

Hester de Boer (voorzitter) (BPSW)
Roland Koning (NIP)
Hans van Luit (NVO)

Richtlijnadviescommissie jeugdhulp en jeugdbescherming

De Richtlijnadviescommissie jeugdhulp en jeugdbescherming is het inhoudelijk adviesorgaan van het programma. Zij adviseert ten behoeve van besluitvorming in de Stuurgroep. De leden hebben een bijzondere expertise op het terrein van richtlijnontwikkeling en implementatie en de diverse facetten van de praktijk van de jeugdhulp en de jeugdbescherming. Zij hebben zitting zonder last of ruggespraak van organisaties waarvan ze mogelijk ook deel uitmaken. De RAC-J kent de volgende leden:

Wim Spierings (Flexus Jeugdplein) – voorzitter
Hella van de Beek (Kenter Jeugdhulp)
Saskia Blom (CJG Apeldoorn)
Martine Brouwer (vanuit Cliëntentafel)
Marc Dinkgreve (Jeugdbescherming Regio Amsterdam)
Yvette Martha (Altra)
Janneke Metselaar (NHL Hogeschool)
Haske van Veenendaal (adviseur Trant, voor de zorg van morgen)
Saskia Wijsbroek (Universiteit Utrecht, Hogeschool van Utrecht)
Onno de Zwart (Gemeente Rotterdam)

Reageer!