Leernetwerk

In 2015 vond het eerste leernetwerk rondom de invoering van richtlijnen plaats. Twee wijkteams, twee jeugdzorgaanbieders en één organisatie voor jeugdbescherming hebben belangrijke stappen gezet met de invoering van richtlijnen in de eigen praktijk. Begeleid door het invoerteam van het Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming is op elke locatie een implementatieteam samengesteld. Samen zijn plannen gemaakt en uitgevoerd. De implementatieteams zijn door elkaar, door het invoerteam en door externe experts gevoed en geschoold. Daarmee zijn zij beter toegerust om met de invoering aan de slag te gaan.

Het leernetwerk bestond in 2015 uit de volgende onderdelen:

  • werkbezoek op locatie
  • startbijeenkomst in Utrecht
  • twee lunchbijeenkomsten
  • tweedaagse implementatiescholing
  • op maat aanbod reflectieve praktijk
  • slotbijeenkomst
Reageer!