Residentiële jeugdhulp

3. Samenwerken met ouders

Inleiding

Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kind: voor, tijdens en na het residentiële verblijf. Ouders zijn dus belangrijke partners in de hulpverlening aan hun kind. Ook indien er geen of nauwelijks contact is tussen ouders en hun kind blijven ouders een belangrijke rol spelen in het hulpverleningsproces. Wanneer ouders een duidelijke plaats hebben in de hulpverlening is de kans op een goede uitkomst van de hulp groter en is er een grotere kans op behoud van het effect van de behandeling in de thuissituatie.

In dit hoofdstuk wordt nagegaan op welke wijze ouders hun verantwoordelijkheid tijdens de residentiële hulp kunnen vormgeven en wat dit betekent voor de samenwerking met ouders. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de wijze waarop ouders ondersteund kunnen worden bij de invulling van hun ouderlijke verantwoordelijkheid.

Ouderlijke verantwoordelijkheid
Inleiding
Reageer!