Residentiële jeugdhulp

1. Het pedagogisch leefklimaat

Instrumenten om de kwaliteit van het leefklimaat in kaart te brengen

In de praktijk zijn de volgende instrumenten ontwikkeld om het leefklimaat in kaart te brengen en te monitoren:

  • Jeugdformaat monitor;

  • Kwaliteitstoolkit Residentiële jeugdzorg;

  • Sfeerthermometer Rubicon;

  • Quickscan pedagogisch klimaat;

  • Inspectieteams Jeugdzorg Q4C;

  • Vragenlijst Pedagogisch leefklimaat 4-8 jaar;

  • Vragenlijst Pedagogisch (leef)klimaat alliantie 8-14 jaar;

  • aanpassing van de Prison Group Climate Inventory voor jeugdigen van 12-24 jaar.

… Meer

Met behulp van deze instrumenten wordt informatie verzameld bij de jeugdigen op de groep en bij pedagogisch medewerkers over diverse aspecten van het leefklimaat. Op basis van de verzamelde informatie kunnen pedagogisch medewerkers en jeugdigen met elkaar in gesprek en kunnen gezamenlijk activiteiten worden ingezet om het leefklimaat te verbeteren.

Diversiteit
Werkklimaat
Reageer!