Ervaringsverhaal

Kim van den Berg

Kim van den Berg heeft tijdens het verzorgen van nascholing regelmatig te maken met de richtlijnen.

Kim van den Berg, Eigenaar King nascholing

Ik denk dat het heel fijn is dat als je met complexe problematiek zit, de richtlijnen concrete uitgangspunten geven.

Het is een gemiste kans om de richtlijnen niet te gebruiken in de nascholing van jeugdprofessionals, vindt Kim van den Berg van King nascholing. In hun cursussen en opleidingen komen de richtlijnen op verschillende manieren terug.

‘Wij bieden nascholing aan een diverse doelgroep, bestaande uit onder andere psychologen, orthopedagogen en jeugdzorgwerkers. We hebben cursussen op verschillende gebieden, waarbij we het belangrijk vinden dat we een hoge kwaliteit bieden, en dat de cursussen betaalbaar blijven voor iedereen. In ons aanbod komen de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming terug. Bijvoorbeeld de richtlijnen Scheiding, ADHD en Kindermishandeling. We werken met docenten die goed op de hoogte zijn van de richtlijnen. Samen met hen kijken wij hoe de richtlijnen aan bod komen in hun cursussen. Soms is dat door literatuur toe te voegen, of de richtlijn zelf, en dan daarover de discussie te voeren in de cursus.’

Houvast

‘Ik denk dat het heel belangrijk is dat de richtlijnen goed naar voren komen in de nascholing. Ze geven een werker houvast in situaties waar zij direct mee te maken hebben. Ik denk dat het heel fijn is dat als je met complexe problematiek zit, de richtlijnen concrete uitgangspunten geven. Wat werkt, wat is de beste behandeling, wat zou je in een bepaalde situatie moeten doen? Er is zoveel onderzoek naar gedaan en er zijn mensen bij betrokken die bijvoorbeeld in de dagelijkse praktijk alleen maar werken met uithuisgeplaatste kinderen. Het zou zonde zijn om daar geen gebruik van te maken en zelf opnieuw het wiel te moeten uitvinden. Natuurlijk blijven het richtlijnen, dus je moet zelf blijven nadenken of het klopt in deze specifieke situatie. Maar pak ze erbij en kijk wat je ermee kunt doen. En als je van de richtlijnen afwijkt, dan kan je dat beargumenteerd doen.’

Zien wat werkt

‘Onlangs hebben we nog eens goed gekeken naar onze cursussen en draaiboeken: komen de richtlijnen voldoende naar voren? We hebben ook aan de docenten gevraagd hoe zij de richtlijnen ter sprake brengen. Er wordt veel casuïstiek besproken in de cursussen, dat is denk ik dé manier om ermee aan de slag te gaan. Werken we volgens de richtlijnen? In hoeverre zijn ze passend en helpend? Wanneer wijken we van de richtlijnen af? Je kunt enorm worstelen met complexe problematiek, maar met de richtlijnen kun je dat een beetje uitrafelen en kun je zien wat werkt. Het is echt een gemiste kans om die dan niet te gebruiken.’